<     ERIALAD

FOTO­GRAAFIA OSA­KOND

Kasuta unikaalset võimalust õppida Pallases fotograafiat selle kutsuvas paljususes !
 

ESITA SISSEASTUMISAVALDUS

 

See õppekava on kindlasti mõeldud Sulle, kui:

Tunned huvi kaameraga maailma uurimise vastu.

Oskad hinnata hästi õnnestunud fotosid.

Soovid pildistada nii maal õhus kui ka vee all.

Tunned huvi Eesti ühiskonna uurimise vastu.

Tahad oma fotosid eksponeerida galeriides ja avaldada trükistes.

Hindad eripäraseid fototehnikaid ja materjale.

Soovid panustada Eesti aina rikkalikumaks muutuvasse kunstipilti.

 

Õpingute käigus:

Õpid tundma kaamerate fantastilisi võimalusi maailma kuvamisel.

Omandad põhjalikud teadmised ja oskused erinevate keskkondade ja objektide pildilisel kujutamisel. 

Saad teada kui tõhus vahend on kaamera inimeste ja inimsuhete avamisel.

Naudid pildistamist nii õhus kui veealuses maailmas. 

Õpid väga hästi pildistama inimesi, loodust, arhitektuuri ja ruume. 

Koged analoogfotograafia veidi müstilist ajaloolist maailma. 

Harjud töötama tipptasemel fotostuudios. 

Saad kuulata loenguid maailma juhtivatelt erialainimestelt nii teoorias kui praktikas. 

Õpid nii seisvat kui liikuvat pilti ja neid omavahel kombineerima. 

Õpid kujundama plakateid ja raamatuid. 

Saad võimaluse valida tudengivahetusega kokku enam kui 50 Euroopa koolis semestripikkust õppimist. 

Saad osaks PallasFoto tuntud koolkonnast. 

 

Õpiteekond

Õppekava raames tegeletakse kaamerate ja kaasaegse fototehnoloogia tundmaõppimisega. 

Pildistatakse inimest ja keskkondi. 

Õpitakse kõrgtasemel pilte trükkima ning neid kujundama trükiste või võrgu tarbeks. 

Kogetakse fotode installeerimist näituste ja ruumiliste installatsioonidena. 

Tehakse tutvust fotograafia ülihuvitava ajaloolise teekonnaga, kadunud tehnikate ja unikaalsete formaatide maailmaga. 

Koostatakse fotojutustusi ja tehakse filme. 

Uuritakse kaamera abil inimesi ja inimsuhteid. 

Kombineeritakse fotograafiat teiste kunstiliikidega. 

Õpitakse töötama nii üksi kui meeskondades. 

Praktikate käigus omandad kogemusi reaalsetes töösituatsioonides ja kunstnikuna. 

Sul on võimalik end õpingute jooksul täiendada välisriikide ülikoolides.

 

Pärast lõpetamist:

Omandad elukutse, mis pakub Sulle pidevat enesearengut ja uusi väljakutseid. 

Oled valmis tööks fotograafina, kunstnikuna või kujundajana.

Saad töötada nii oma firmas kui ka asutustes, mis tegelevad fotograafiaga kõige erinevamatel viiside. 

Panustad Eesti kunsti- kujunduse ja kunstimaastiku ning sotsiaalelu rohketesse valdkondadesse – muudad tulevaste põlvede elu seeläbi säravamaks. 

Räägid kaasa Eesti kultuuriloos nii looja kui vahendajana. 

Jätkad Pallase tuntud fotograafiatraditsioone. 

 

Osakonna eesmärk on anda üliõpilastele rahvusvaheliselt pädev erialane kunstiharidus. Osakond teadvustab ennast rahvusvahelises kultuuriruumis. Üliõpilased osalevad aktiivselt vahetusprogrammides, sage on välisüliõpilaste õppima tulek fotograafia osakonda.

Osakonnas on publitseeritud üle kahekümne erialase raamatu ja kataloogi. Osakonna alus- ja rakendusuuringute hulka kuuluvad teedrajavad monograafiad: Peeter Linnap: “Eesti fotograafia ajalugu 1839-2015“ (Tartu 2016); “Fotoloogia” (Tallinn, 2008); “Eesti Foto Antoloogia I 1839-1940 ja II Eesti Foto Anoloogia II 1940 – 2010 (Tartu, Pallas 2021-2022). Kesksete Euroopa tasemel ühisuurimuste alla kuuluvad “The History of European Photography 1900-2000”. I-III (Bratislava SEDF, 2010-2016). ja “Eesti Kunsti Ajalugu” 1-6, 5. ja 6.köide. Meie uurimusi on avaldatud teadusajakirjades “Society” (Springer, NY), IJETA (Intellect Bristol, UK) jt. Jooksvad uurimused on “Eesti Foto Antoloogia III”, rahvusvaheline artiklikogumik “Fotograafia morfoloogia” (koos 5 eri ülikooliga) ja “Sotsiaalsete siirdeprotsesside mõju dokumentalistikale ning rahvusliku fotohariduse tekkele 1990. aastatel”. 

Osakonda on külastanud rahvusvaheliselt tuntud tipptasemel kunstnikud nagu Martin Parr, Aleksander Gronsky, David Bate, Andrejs Grants, Gintautas Trimakas, Remigijus Treigys, Igor Savchenko jt.

Fotograafia osakond loodi 1997. aastal Vallo Kalamehe juhtimisel, alates 2001 juhib osakonda professor Peeter Linnap (PhD).

Õpi näitama maailma ainult Sulle omasel unikaalselt viisil ! Õpi fotograafia eriala Kõrgemas Kunstikoolis Pallas!

 

TUTVU ÕPPEKAVAGA

 

FOTOOSAKONNA DIGIARHIIV

 

FOTOOSAKONNA VIRTUAALTUUR

 


 


ÕPPEJÕUD

Osakonnas on õpetanud tipptasemel kunstiteoreetikud, teiste hulgas professorid Thomas McEvilley (SVA NYC), James Elkins (Art Institute of Chicago), Jay Ruby (Temple University PA), David Tomas (Quebec Université), Ian Jeffrey ja Irit Rogoff (Goldsmith´s College London), Göran Sonesson (Lund University), Jan-Erik Lundström (Umeå Bildmuseet), Prof Vaclav Macek (Bratislava Etenduskunstide Ülikooli professor), Elina Heikka (Soome Fotomuusuemi direktor), Vilnis Auzins [Läti Fotomuuseumi direktor (1992-2009)], Prof Agne Narusyte (Vilniuse Kunstiakadeemiast) jpt.

 

PEETER LINNAP

Professor, osakonna juhataja
peeter.linnap at pallasart.ee
+372 730 9820

 

CV

 

KAISA EICHE

Osakonnajuhataja abi
kaisa.eiche at pallasart.ee

 

CV

 

TOOMAS KALVE

Meister
toomas.kalve at pallasart.ee

 

Veebileht

 

ANDRUS KANNEL

Meister, lektor
andrus.kannel at pallasart.ee
+372 730 9820

 

Veebileht

 

 

SOTSIAALMEEDIA