< Erialad

Maaliosakond

Erialaeksami ülesandeid saab sooritada 27.06 kl 10.00-17:00 ( I eelistus) ja 28.06 kell 10.00 – 17:00 (II eelistus). Fotod valminud eksamitöödest tuleb esitada eksamipäeval hiljemalt kl 18:00. 

Eksamitööde üleslaadimisel palume jälgida, et iga ülesanne laetaks selleks määratud väljal. Peale kõigi väljade täitmist vajuta kindlasti lehe all olevat ESITA nuppu.

Tõrgete korral kirjutage indrek.aavik@pallasart.ee

Ülesanne 1 (10 punkti) Joonistuseksam: Portree
Siia laadi ülesande 1 foto. Ülesanne 1 on portree joonistus. Pildistamiseks kasutage fotoaparaati või kaameraga mobiiltelefoni. Peale kõigi väljade täitmist vajuta kindlasti lehe all olevat ESITA nuppu.
Üleslaaditava faili nimi pole oluline.
Ülesanne 2 (10 punkti) Maalieksam: Natüürmort
Siia laadi ülesande 2 foto. Ülesanne 2 on natüürmort. Pildistamiseks kasutage fotoaparaati või kaameraga mobiiltelefoni. Peale kõigi väljade täitmist vajuta kindlasti lehe all olevat ESITA nuppu.
Üleslaaditava faili nimi pole oluline.

Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud

Kui kõik väljad on täidetud, failid on lisatud, siis vajuta nuppu "Esita"

Info edukalt saadetud